Κανονισμός Λειτουργίας

Οι μαθητές που εγγράφονται στα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου παραλαμβάνουν τον κανονισμό λειτουργίας και θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται τις αρχές του, καθώς και τον παρακάτω κώδικα δεοντολογίας:

  1. Κύριο έργο μας είναι η κατάκτηση της γνώσης. Κατά την πορεία μετέχουμε ενεργητικά με θετική σκέψη ασκώντας το ήθος μας
  2. Συνειδητοποιούμε την ταυτότητά μας ως Έλληνες
  3. Εργαζόμαστε ομαδικά για μια Πρότυπη Σχολική Κοινωνίαόπου θα προέχει ο αλληλοσεβασμός
  4. Αποδεχόμαστε την αξία της ιεραρχίας σε κάθε μας δραστηριότητα και σεβόμαστε τους δασκάλους και τους καθηγητές μας
  5. Πιστεύουμε στην ελευθερία και στην αξία του διαλόγου
  6. Θέτουμε στόχους στη ζωή μας και αγωνιζόμαστε για να τους πετύχουμε
  7. Φροντίζουμε την υγεία μας και κρατούμε το περιβάλλον καθαρό
  8. Η πειθαρχία στους κανόνες του σχολείου και της επίσημης πολιτείας θεωρείται βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του