Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ΤΠΕ.

Το Γυμνάσιο μας μετά από υποβολή πρότασης που υπέβαλλε για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο Seafarer's Dream: Discovering and protecting our marine natural wealth using ICT (Το Όνειρο του θαλασσοπόρου: Ανακαλύπτοντας και προστατεύοντας τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο χρησιμοποιώντας ΤΠΕ και Πληροφορική) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SHORE: Empower Students as the agents of Change, αξιολογήθηκε θετικά με συνολική βαθμολογία 5/5.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υλοποιηθεί την προσεχή σχολική χρονιά 2024-25 και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις ευαισθητοποίησης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων την υιοθεσία μια θαλάσσιας χελώνας, την επίσκεψη στο ΕΛΚΕΘΕ, εκπαιδευτική εκδρομή στην Βενετία, τη δημιουργία μια ψηφιακής έκθεσης από ανακυκλώσιμα υλικά κ.α.

Ο στόχος του προγράμματος SHORE είναι να κινητοποιήσει τους μαθητές στην υλοποίηση των στόχων του Mission Ocean της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση του θαλάσσιου και κλιματικού αλφαβητισμού με τη βοήθεια σχολικών δραστηριοτήτων και συνεργατικών έργων. Το έργο SHORE διαρκεί συνολικά 36 μήνες και καλύπτει πέντε διαφορετικές περιφερειακές περιοχές (Βαλτική, Μαύρη θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα, Δούναβης & Περιοχή του ποταμού Ρήνου) με 14 συνολικά εταίρους. Το πρόγραμμα SHORE θα παράσχει επιχορηγήσεις σε 100 συνολικά σχολεία στην Ευρώπη μέσω τριών ανοιχτών προσκλήσεων για την υποστήριξη μπλε έργων με μέγιστο ποσό έως 10.000 ευρώ ανά επιχορήγηση. Επίσης θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των σχολικών έργων και την παροχή ενός συστήματος εικονικού περιβάλλοντος μάθησης, συμπεριλαμβανομένων ανταμοιβών και επιβραβεύσεων.