ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων ομιλία από τη σύμβουλο του σχολείου μας με θέμα: «Τεχνικές διαχείρισης θυμού στην προσχολική και σχολική ηλικία».

Η ομιλία εστίασε στον ορισμό του θυμού, που αποτελεί ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συναίσθημα και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων. Τα θεμέλια της συναισθηματικής ρύθμισης τίθενται στη Νηπιακή Ηλικία, καθώς οι αλληλεπιδράσεις των παιδιών με τους φροντιστές τους μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη λεπτή χημική ισορροπία και νευρολογική δομή του αναπτυσσόμενου παιδικού εγκεφάλου.

Επομένως, είναι σημαντικό οι γονείς να οργανώσουν το συναισθηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά, ώστε να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν ότι ο θυμός δεν αποτελεί μία απρόβλεπτη και αφόρητη εμπειρία, αλλά ότι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αυτό το συναίσθημα με έναν υγιή και εποικοδομητικό τρόπο.

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στις επιπτώσεις της αρνητικής έκφρασης του θυμού, καθώς και στα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την ικανότητα διαχείρισής του. Τέλος, η ομιλία επικεντρώθηκε στην εξοικείωση των γονέων με τεχνικές χαλάρωσης που βοηθούν το παιδί να επιτύχει μία υγιή διαχείριση του θυμού του, καθώς και στα οφέλη που αυτές προσφέρουν στη φυσιολογία του ατόμου.