ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΝΗΠΙΑ)

Οι προηγούμενες ημέρες στο Νηπιαγωγείο είχαν αέρα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ανέλαβαν μία μεγάλη ευθύνη, να "υιοθετήσουν" ένα μικρότερο παιδί από το γειτονικό τμήμα του παιδικού σταθμού και να περάσουν μαζί διάφορες στιγμές μέσα στη βδομάδα. Μετά από την επίσκεψη μας στην δική τους τάξη του παιδικού σταθμού και την πρώτη γνωριμία ανάμεσα στα ζευγάρια, σειρά είχε και η πρόσκληση στην δική μας τάξη. Τα μικρότερα παιδιά ήρθαν στο νηπιαγωγείο, τους ξεναγήσαμε στην τάξη μας, διαβάσαμε ένα παραμύθι για την συνεργασία,  ζωγράφισαν, έπαιξαν και βγήκαμε όλοι μαζί στην μεγάλη αυλή για παιχνίδι. Όλες αυτές οι δράσεις στόχο είχαν την προαγωγή της φιλίας, της συνεργασίας καθώς  και  τη δημιουργία δεσμών αλληλοβοήθειας ανάμεσα στα παιδιά. Τα νήπια ένιωσαν την αυτοπεποίθηση του να προσφέρουν βοήθεια στα μικρότερα και να τα προστατεύουν και τα μικρότερα παιδιά αντίστοιχα απόλαυσαν το αίσθημα της ασφάλειας που τους προσέφερε η καινούρια τους φιλία.