ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ «ΒΕΡΕΚΥΝΘΟΣ» (Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)