ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ GUSTAV KLIMT (Δ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Το Δ1 ζωγραφίζει με αφορμή τον ζωγράφο Gustav Klimt και τον συμβολισμό