SAND MAP

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπoυλου συμμετέχουν στη σύμπραξη υλοποίησης του έργου: "SandMap: Απτό διαδραστικό εργαλείο κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου προσαρμοσμένου σε δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού". Το έργο συντονίζει η Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και συμμετέχει και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.

Αντικείμενο του έργου, στο οποίο συνέβαλαν οι εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων μας, αποτελεί η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος οπτικοποίησης, διάδρασης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων στο τρισδιάστατο χώρο, με απώτερο στόχο την στήριξη διαδραστικών ασκήσεων στους τομείς των Μαθηματικών, της Χημείας, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της Φυσικής και την ανάπτυξη της χωρικής νοημοσύνης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στις 27 Απριλίου 2023 τα Εκπαιδευτήρια μας λοιπόν «υποδέχτηκαν» αυτό το εντυπωσιακό εργαλείο διδασκαλίας του SandΜap, το οποίο αποτελεί μία διαδραστική πλατφόρμα μάθησης που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν ελεύθερα σχηματισμούς από άμμο, με αποτέλεσμα να προβάλλονται επί των σχηματισμών πολύχρωμες απεικονίσεις και πληροφορίες που λαμβάνουν υπόψη την τρισδιάστατη μορφοποίηση της άμμου. Το πρώτο μάθημα στο οποίο εφαρμόστηκε αυτό το πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο ήταν η Ιστορία. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου χρησιμοποίησαν το SandΜap για να απεικονίσουν τη μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.), μια από τις σημαντικότερες μάχες της αρχαίας Ελλάδας ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες.

Αυτή η καινοτόμος δραστηριότητα βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία και την έκταση της μάχης, χρησιμοποιώντας άμμο και άλλα υλικά για να δημιουργήσουν μια ακριβή απεικόνιση του τόπου αυτού. Με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπαραστήσουν τις διάφορες στρατηγικές κινήσεις των δύο αντιπάλων, την τοποθεσία των στρατευμάτων και τις διαδοχικές φάσεις της μάχης. Mέσα από αυτήν την ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση, οι μαθητές μας ανέπτυξαν τις ιστορικές τους γνώσεις και ενίσχυσαν την κριτική τους σκέψη.

Ανάλογές δράσεις με τη βοήθεια του SandΜap έγιναν και στο μάθημα των Μαθηματικών. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου διδάχτηκαν τη μεσοκάθετο ενός ευθύγραμμου τμήματος και μέσω παραδειγμάτων που προβλήθηκαν στη διαδραστική πλατφόρμα κατανόησαν τις ιδιότητες των σημείων της μεσοκαθέτου, καθώς και το αντίστροφο. Έτσι, με αυτόν τον παιγνιώδη και διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας, τα παιδιά κατανόησαν πιο βαθιά και ουσιαστικά μαθηματικές έννοιες. Tα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου, πιστά αφοσιωμένα στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των μαθητών τους, αναζητούν συνεχώς σύγχρονους τρόπους για να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Γι΄ αυτόν τον λόγο, το SandΜap, που ανοίγει νέους εκπαιδευτικούς δρόμους, θα αποτελέσει στο μέλλον ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους μαθητές μας στα Μαθηματικά, την Ιστορία, τη Χημεία, τη Γεωγραφία και τη Φυσική.

Η ενσωμάτωση του SandΜap στο σχολείο μας θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να «εξερευνούν» τις διάφορες πτυχές των θεμάτων που μελετούν στο πλαίσιο μιας πιο πολυδιάστατης και ενδιαφέρουσας προσέγγισης. Τα Εκπαιδευτήριά μας θα συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση όλων των μαθητών, παρέχοντας τους ένα πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον.