ΔΑΣΟΣ (ΝΗΠΙΑ)

Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους επισκεπτόμασταν ένα συγκεκριμένο δάσος ανά εποχή με στόχο την παρατήρηση, και την καταγραφή δεδομένων που αφορούσαν  με τη χλωρίδα και την πανίδα του συγκεκριμένου δάσους. Τα παιδιά σε ομάδες μετρούσαν τη περίμετρο των κορμών με τη βοήθεια μεζούρων, παρατηρούσαν τα έντομα με μεγεθυντικούς φακούς ενώ μάζευαν φύλλα και σχολίαζαν το χρώμα  και την κατάστασή τους ανάλογα με την εποχή. Τέλος  μετά από κάθε επίσκεψη παρουσίαζαν τις καταγραφές  και ανακοίνωναν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια της τάξης.