ΠΑΡΚΟ ΧΛΩΡΙΔΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ (Α Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Οι μαθητές των Α΄ και Γ’ Γυμνασίου ξεναγήθηκαν στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 21/3/2023. Εκεί είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τη φύση της κρητικής πανίδας και χλωρίδας, τις ιδιαιτερότητες που έχουν στη Μεσογειακή Λεκάνη και τη κληρονομιά τους στη διατροφή, τη φαρμακευτική βιομηχανία και την οικονομία της χώρας μας.