ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Νεώριο (Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τον μήνα Φεβρουάριο, οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης, στο πλαίσιο του 2 ου   θεματικού άξονα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Φροντίζω το Περιβάλλον- Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» και ειδικότερα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μουσεία και Αειφόρος Ανάπτυξη», πραγματοποίησαν επίσκεψη στο παράρτημα του Ναυτικού Μουσείο Χανίων. Στο νεώριο "Moro", λειτουργεί μόνιμη έκθεση Παραδοσιακής Ναυπηγικής η οποία παρουσιάζει πραγματικά μικρά παραδοσιακά σκάφη, εργαλεία, ναυτικούς κόμπους, εξαρτήματα φάρων κ.α. Κύριο έκθεμα, είναι το  ομοίωμα πλοίου μινωικής περιόδου το οποίο ανακατασκευάστηκε μέσω ερευνητικού προγράμματος Πειραματικής Ναυτικής Αρχαιολογίας. Υλοποιήθηκε με τη χρήση αυθεντικών υλικών, εργαλείων και διαδικασιών της εποχής που αφορά. Οι μαθητές/-τριες είδαν το πλοίο, αναγνώρισαν τα υλικά, έμαθαν για τα στάδια και τον πειραματικό πλου μέσα από μια πλήρη σειρά φωτογραφιών.