ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΗΠΙΑ)

Την εβδομάδα που μας πέρασε(8,9 Φεβρουαρίου) στο νηπιαγωγείο ασχοληθήκαμε με την τυπογραφία. Παρατηρήσαμε εφημερίδες και διακρίναμε τις διαφορές τους από τις χειρόγραφες σημειώσεις. Γράψαμε έπειτα σε υπολογιστή τα ονόματά μας ενώ μάθαμε και την ιστορική εξέλιξη της τυπογραφίας μέσα από τη σημαντική προσωπικότητα, του Ιωάννη Γουτεμβέργιου που θεμελίωσε την μέθοδο της μαζικής εκτύπωσης βιβλίων. Επίσης φέραμε και παρατηρήσαμε στην τάξη μια γραφομηχανή παλαιότερης εποχής και την συγκρίναμε με τους σημερινούς τρόπους τυπογραφίας. Τέλος επισκεφθήκαμε το μουσείο τυπογραφίας στο οποίο τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του τυπογραφείου, να δουν πως τυπώνεται ένα φύλλο εφημερίδας καθώς και τα μηχανήματα εκτύπωσης ενώ χρησιμοποίησαν ένα μηχάνημα του προηγούμενου αιώνα και τύπωσαν το δικό τους χαρτί.