ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο οι μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες σχετικά με το ηλιακό μας σύστημα. Αρχικά, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να αναζητήσουν πληροφορίες για τους πλανήτες. Στη συνέχεια, παρουσίασαν τα δεδομένα που βρήκαν στους συμμαθητές τους. Έπειτα, με τη βοήθεια του δασκάλου πληροφορικής, κατασκεύασαν στον 3d printer του σχολείου μας, τρισδιάστατα μοντέλα των πλανητών, τα οποία έβαψαν με τη βοήθεια της δασκάλας των καλλιτεχνικών. Τέλος, δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ηλιακού μας συστήματος στο οποίο οι πλανήτες κινούνται στην τροχιά τους γύρω από τον ήλιο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού κυκλώματος.