ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΡΑΣΗ 2 (Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αλλάζουμε εμείς όχι το κλίμα», στο πλαίσιο της υποθεματικής «Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία» του θεματικού κύκλου «Φροντίζω το περιβάλλον» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/ τριες ενημερώθηκαν για τις βασικές έννοιες του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους μετριασμού του φαινομένου και των συνεπειών του. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο χώρο του σχολείου μας από εκπρόσωπο της ΔΕΔΙΣΑ, ο ο οποίος μας ενημέρωσε για την κλιματική αλλαγή και  για τη σημασία της ανακύκλωσης. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο   στο Βοτανικό Πάρκο – Κήποι Κρήτης. στόχος της επίσκεψης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον.