ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ( Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τα επαγγέλματα 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης δημιούργησαν υπέροχες συνεντεύξεις ρόλων.  Με την τεχνική του αυτοσχεδιασμού συζήτησαν για τη χρησιμότητα του κάθε επαγγέλματος και μπήκαν στη θέση του γιατρού, του κουρέα, του σερβιτόρου, του υδραυλικού ,του φωτογράφου, του κηπουρού, του μάγειρα και του
ζαχαροπλάστη.  Συμφώνησαν πως το κάθε επάγγελμα είναι μοναδικό και σημαντικό! Κάποιες από τις ερωτήσεις και απαντήσεις των ρόλων. 
Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το αγαπημένο σας ζώο; 
Κτηνίατρος: Το κουνέλι! 
Δημοσιογράφος: Σας έχει πέσει ο δίσκος κάτω; 
Σερβιτόρος: Όχι, ποτέ. 
Δημοσιογράφος: Τι σας αρέσει να φωτογραφίζετε; 
Φωτογράφος: Παιδιά! 
Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό; 
Ζαχαροπλάστης: Τα μακαρόν!