21 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΗΜΕΡΑ  ΠΟΙΗΣΗΣ  (ΝΗΠΙΑ)

Τα παιδιά αφού  έμαθαν να ξεχωρίζουν την διαφορά ανάμεσα στον συγγραφέα και στον  ποιητή, άκουσαν ποιήματα  γνωστών Ελλήνων ποιητών, τα σχολίασαν και αποτύπωσαν τα συναισθήματα και τις εικόνες που τους δημιουργήθηκαν. Οι ζωγραφιές που έφτιαξαν βασίστηκαν στον σχολιασμό του ποιήματος του Γ. Ρίτσου "πρωινό άστρο", που αναφέρεται στην κόρη του ποιητή