ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Φ.Ε.

Μέσα στον Φεβρουάριο (4/2) η Β΄ Γυμνασίου σχολείου μας, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προφύλαξη από τη λοίμωξη Covid, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Εργαστηριακoύ Κέντρου Φυσικών Επιστημών Ε.Κ.Φ.Ε. στο Ακρωτήρι.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η παρακολούθηση και η εκτέλεση πειραμάτων Φυσικής στο θεματικό πεδίο των δυνάμεων και της Υδροστατικής Πίεσης. Αντίστοιχη επίσκεψη έκανε και η Α΄ Λυκείου του σχολείου μας (στις 18/2), η οποία παρακολούθησε και εκτέλεσε πειράματα Χημείας στο θεματικό πεδίο των Χημικών αντιδράσεων.

Η πραγματοποίηση πειραμάτων στις Θετικές Επιστήμες είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσω αυτών οι μαθητές επιβεβαιώνουν τις θεωρητικές γνώσεις τους και κατανοούν βαθύτερα τις βασικές αρχές και τους νόμους που τις διέπουν.