ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες, διαχρονικά σύμβολα ήθους και σοφίας και υγιή πρότυπα για τη νεολαία μας, διοργανώσαμε την Παρασκευή 28/1/22 έναν ομαδικό διαγωνισμό γνώσεων Γυμνασίου και Λυκείου. Σκοπός του διαγωνισμού που είχε χαρακτήρα παιχνιδιού ήταν να ενισχύσει τη συνεργατικότητα των μελών κάθε ομάδας και να ανακαλέσει στη μνήμη των μαθητών στοιχειώδεις γνώσεις από τα μαθήματα που διδάσκονται.