ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ (Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους θα λειτουργήσει και φέτος στο σχολείο μας σχολικός βιολογικός λαχανόκηπος και βοτανόκηπος. Οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε μια δημιουργική διαδικασία βιολογικής φύτευσης, ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση.