Ομάδα Erasmus + Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου στη Θεσσαλονίκη (Άρθρο στον τοπικό τύπο)