ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Την Τετάρτη 17-11-2021 οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης, στο πλαίσιο της υποθεματικής «ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια» του θεματικού κύκλου «Ζω καλύτερα- Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Καμπάνι. Εκεί ενημερώθηκαν για τους κανόνες της οδικής ασφάλειας. Στη συνέχεια, κινήθηκαν εντός του πάρκου με ποδήλατα, ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στην πράξη όσα έμαθαν.