ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΝΗΠΙΑ)

Την εβδομάδα 11-15/10/2021 ασχοληθήκαμε με την κυκλοφοριακή αγωγή. Κύριος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τι είναι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα οχήματα και οι πεζοί, να κατανοήσουν τους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς και να αναπτύξουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης, αντίληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων του δρόμου. Δεδομένης της χρονικής στιγμής που ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα, βρισκόμαστε δηλαδή στο πρώτο δίμηνο της σχολικής μας χρονιάς, ξεκινήσαμε με κάποια βασικά εισαγωγικά στοιχεία και έπειτα θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με βασικούς άξονες της κυκλοφοριακής αγωγής.

Αρχικά αναπαραστήσαμε με το σώμα μας διάφορα μέσα μεταφοράς όπως αυτοκίνητο, μηχανάκι, πατήνι και λεωφορείο. Τα παιδιά σε ζευγάρια, ένα αναπαριστούσε το εκάστοτε μέσο μεταφοράς και το άλλο τον οδηγό, προσπάθησαν να αποδώσουν βιωματικά τον τρόπο με τον οποίο κινείται το κάθε όχημα. Στη συνέχεια σε διαφορετικές στιγμές διαβάσαμε δύο παραμύθια στην τάξη σχετικά με τον ΚΟΚ και μάθαμε έτσι τι σημαίνει το αρκτικόλεξο ΚΟΚ. («Καλώς τον κύριο ΚΟΚ» και «Ο κύριος Κοκοδούλης μαθαίνει για την κυκλοφοριακή αγωγή».

Μέσα από την συζήτηση που προέκυψε μετά την ανάγνωση των παραμυθιών εμβαθύναμε τις γνώσεις μας για την κυκλοφοριακή αγωγή μιλώντας για τα φανάρια των πεζών αλλά και των αυτοκινήτων, για τις διαβάσεις των πεζών καθώς και για την αναγκαιότητας τήρησης των κανόνων που προβλέπει ο ΚΟΚ για την αποφυγή ατυχημάτων. Συμπληρώσαμε σχετικά φύλλα εργασίας. Παρατηρήσαμε τις ρυθμιστικές πινακίδες που βρίσκονται στους δρόμους, τα σήματα, και τα ταξινομήσαμε με τα παιδιά σε κατηγορίες ανάλογα με το σχήμα τους. Εντοπίσαμε κυκλικά σήματα, τριγωνικά και σήματα με σχήμα ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Φτιάξαμε με πηλό τις δικές μας πινακίδες.

Κάθε παιδί διάλεξε ανάμεσα στον κύκλο και το τρίγωνο και έφτιαξε με το υλικό του πηλού το δικό του σήμα. το οποίο αργότερα το έβαψε με το αντίστοιχο χρώμα όπως προβλέπεται στον ΚΟΚ. Βάψαμε τα σήματα μας με το αντίστοιχο χρώμα που προβλέπεται στον ΚΟΚ. Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιο μας με νέες λέξεις τις οποίες προσπαθήσαμε να γράψουμε στον πίνακα. Μάθαμε τι είναι η οδός, ο κώδικας, η διάβαση, ο φωτεινός σηματοδότης. Αναπαραστήσαμε τους πεζούς οι οποίοι έπρεπε να διασχίσουν τον δρόμο ώστε να περάσουν απέναντι περνώντας από τη διάβαση αλλά ακολουθώντας και το φανάρι των πεζών. Ταυτόχρονα με το συγκεκριμένο παιχνίδι μάθαμε και χωροταξικές έννοιες όπως μπροστά- πίσω, κοντά- μακριά, δίπλα απέναντι.

Την τελευταία μέρα οργανώσαμε με τα παιδιά στην τάξη μία γωνία την οποία ονομάσαμε «Γωνία του ΚΟΚ» και εκεί μπορούσε να πηγαίνει όποτε ήθελε κάποιο παιδί για να δει και να ζωγραφίσει τα σήματα, να διαβάσει κάποιο από τα σχετικά παραμύθια ή να γράψει λέξεις σχετικές με την κυκλοφοριακή αγωγή. (Εικόνα 23-28.)

Αποφασίσαμε να παραμείνει στην τάξη μας το εποπτικό υλικό καθώς αυτό το δίμηνο θα εμβαθύνουμε κι άλλο τις γνώσεις μας για την κυκλοφοριακή αγωγή στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Και έπεται συνέχεια...