Σειρά πρωτοβουλιών που ξεχωρίζουν από το Γυμνάσιο -Λύκειο των εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου: Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

Τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου έχουν επιλεγεί μαζί με άλλα 60 σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και της Βουλής των Ελλήνων και απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των λυκείων.

Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τους νέους να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίσουν το έργο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αντιληφθούν πώς μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα στη διαμόρφωση του δημοσίου βίου και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε όσο το δυνατόν περισσότερη αυτονομία για τα συμμετέχοντα σχολεία και τη διάδοση καλών πρακτικών, μέσω έξυπνων δράσεων που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας των συμμετεχόντων.