Σειρά πρωτοβουλιών που ξεχωρίζουν από το Γυμνάσιο -Λύκειο των εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου: ERASMUS+ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

Τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, δράση ΚΑ 229, το οποίο χρηματοδοτείται από το ‘Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Σκοπός τέτοιων προγραμμάτων είναι η καινοτομία στην εκπαίδευση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ  των συμμετεχόντων σχολείων. Το συγκεκριμένο διετές πρόγραμμα με τίτλο «Acting Now for the Future» έχει ως θέμα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Να ωθήσει τους μαθητές να κάνουν ορθές περιβαλλοντικές επιλογές, να αναθεωρήσουν τις αξίες και τις πρακτικές τουςκαι να μειώσουν την κατανάλωση και τα απόβλητά τους.
  2. Να ενθαρρύνει τουςμαθητές να βρίσκουν λύσειςσε περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τόσο τη σχολικήκοινότητα όσο και την τοπική κοινωνία
  3. Να αναπτυχθούν δράσεις που θα καταστήσουν τους μαθητές πρεσβευτές της αειφορίας και της οικολογίας

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από πέντε χώρες:  την Πορτογαλία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα και την Εσθονία