ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Την Κυριακή 14 Απριλίου μαθητές του Δημοτικού των Eκπαιδευτηρίων μας συμμετείχαν στην εκδήλωση που για άλλη μια χρονιά υλοποίησαν τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) με τίτλο «Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά 2019». Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης οι μαθητές έφτιαξαν και παρουσίασαν πειράματα που αφορούσαν φυσικά φαινόμενα που έχουν μελετήσει όπως για παράδειγμα την ανάκλαση και τη διάθλαση του φωτός, το βραχυκύκλωμα και τη διαστολή και τη συστολή στερεών.