Γ. ΡΙΤΣΟΣ – ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΡΟ (Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Β' Τάξης, με αφορμή το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου "Πρωινό Άστρο" της Γλώσσας, έμαAθαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Έλληνα ποιητή και στη συνέχεια αποτύπωσαν με τις δικές τους ζωγραφιές το νόημα του ποιήματος.