ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ (Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι μαθητές της Β΄ τάξης πραγματοποίησαν ποικίλες δραστηριότητες (κολάζ, παραμύθια, προβολή βίντεο, τραγούδια), με αφορμή την ενότητα «Το νερό» της Μελέτης Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την αξία του νερού και την ανάγκη για χρήση του με φειδώ. Αυτές οι δραστηριότητες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου μας με θέμα  την «Ολιστική Σχολική Προσέγγιση στην Κλιματική Αλλαγή», που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων ASPnet της Unesco.