ΤΑ ΕΚΤΑΚΙΑ «ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ» ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου κάθε πρωτάκι του σχολείου µας «υιοθετήθηκε» από ένα ή δύο εκτάκια, µε απώτερο στόχο αφενός την ομαλή προσαρμογή των μικρών µαθητών µας στο νέο τους σχολικό περιβάλλον κι αφετέρου τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Συγκεκριμένα, κάθε παιδί της Στ΄ τάξης ανέλαβε να προστατεύει ένα παιδί της Α΄ τάξης, να το καθοδηγεί και να το βοηθάει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η σύσφιξη των σχέσεων θα επιτευχθεί μέσα από κοινές διατµηµατικές δραστηριότητες.