ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΝΗΠΙΑ)

Τα νήπια επεξεργάστηκαν διαθεματικά το πρόγραμμα με θέμα "Πλανήτης Γη - Διάστημα. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά". Μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων κατανόησαν το ηλιακό σύστημα, αναγνώρισαν χάρτες μέσα από χαρτογράφηση της τάξης, επίσκεψη στη γύρω περιοχή και δημιουργία διαδρομής μέσω φωτογραφιών. Γνώρισαν τον κύκλο των πετρωμάτων και τον κύκλο του νερού, τη λειτουργία ηφαιστείου και συσχέτισαν την υδρόγειο σφαίρα με το χάρτη. Μερικά από τα κατορθώματα των νηπίων ήταν η δημιουργία ανάγλυφου χάρτη της Κρήτης, η μακέτα ηφαιστείου σε συνδυασμό με πειράματα, καθώς και η δημιουργία παραμυθιού για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
Αναλυτικότερα, τα παιδιά παρατήρησαν γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας, παρομοίασαν τα διαμερίσματα με πλάσματα της φαντασίας τους (ζώα, αντικείμενα κ.α.) και τα ζωγράφισαν. Έτσι, δημιούργησαν ένα εικονογραφημένο παραμύθι, καθώς και τοποθέτησαν τις ζωγραφιές σε ρομποτική διάταξη που τις κινεί, με αποτέλεσμα ένα ρομποτικό θέατρο.