ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα <<ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ>>

Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα στο σχολείο μας με θέμα την επικοινωνία στην τάξη. Εισηγήτρια ήταν η κυρία Ντίνα Νομικού, νηπιαγωγός , μοντεσσοριανή παιδαγωγός και συστημική σύμβουλος οικογένειας Την ημερίδα παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, νηπιαγωγοί νηπιοβρεφοκόμοι, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί,λογοθεραπευτές ,και φυσικά οι παιδαγωγοί του σχολείου μας. Παρουσιάστηκαν τρόποι και εργαλεία λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στην τάξη. Αναλύθηκε ο ρόλος που παίζει η προσωπικότητα του παιδαγωγού στη διαμόρφωση των συμπεριφορών του παιδιού,εξετάστηκε η σχέση των παιδαγωγών με τους γονείς και κατά πόσο οι τελευταίοι μπορούν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία . Η ημερίδα εμπλουτίστηκε με βιωματικές ασκήσεις που αποτέλεσαν έναυσμα για εφαρμογή στη σχολική τάξη.