ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Το Παπάκι πάει…»

Τον μήνα Ιανουάριο, οι μαθητές των Α’ και Β΄τάξεων Δημοτικού, πραγματοποιήσαν το πρόγραμμα «Το Παπάκι πάει…». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών σε δεξιότητες που θα τα προστατεύσουν σε συνθήκες εξαφάνισης, αλλά και θα μειώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε τέτοια συνθήκη.  Για την πραγματοποιήση του προγραμμάτους αυτού, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αυτών επιμορφώθηκαν από ψυχολόγους του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».