ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου τα παιδιά της Α’ τάξης επισκέφθηκαν την Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται στον χώρο του Δημοτικού Κήπου. Εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μία από τις βιβλιοθήκες του τόπου μας, να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας και δανεισμού, αλλά και να ενημερωθούν για τις διάφορες χρήσεις μιας βιβλιοθήκης. Τέλος, μελέτησαν με τη βοήθεια των υπευθύνων ένα παραμύθι και υλοποιήσαν διάφορες δραστηριότητες με αφορμή αυτό.