Το Δημοτικό Σχολείο, όπως και οι άλλες βαθμίδες, λειτουργεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ιδιόκτητων εκπαιδευτηρίων μας, παρέχοντας πλήρη ασφάλεια στους μαθητές και στο προσωπικό του.

Μαζί με τους μεγάλους αύλειους χώρους δημιουργούν ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον, ικανό να συμβάλλει θετικά στην καλή διαπαιδαγώγηση και στη σωστή ψυχοσωματική άσκηση, στοιχεία απαραίτητα για τη διαμόρφωση χαρακτήρων και τελικά ανθρώπων που θα έχουν τη δυνατότητα να ψάχνονται, την υποδομή να επιλέγουν το σωστό και ωφέλιμο, ανθρώπων που θα προβληματίζονται και θα προχωρούν μπροστά.

Σκοποί και Στόχοι

Τα «εκπαιδευτήρια ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» έχουν πρωταρχικό σκοπό τον κυρίαρχο στόχο του «Σύγχρονου Βιωματικού Σχολείου», που είναι «η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών μέσα από ένα διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων και από μία σωστή οργάνωση κάθε είδους σχολικής δραστηριότητας. Ο βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο μετάδοσης της γνώσης. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια προτρέπει το Υπουργείο Παιδείας τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν βιωματικές τεχνικές στα περισσότερα μαθήματα του Δημοτικού (π.χ. πρόγραμμα Μελίνα, ευέλικτη ζώνη, μέθοδοι project).

Το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτηρίων μας ακολουθεί τις αρχές και τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων ατόμων αφενός, και αφετέρου τους ειδικούς σκοπούς και στόχους κάθε συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Η σύγχρονη κοινωνία είναι η κοινωνία των γνώσεων και της πληροφόρησης που προσφέρονται στα παιδιά από πολλές πλευρές και κατευθύνσεις. Ο ρόλος του σύγχρονου βιωματικού σχολείου συνεπώς, δεν περιορίζεται απλά στη μετάδοση γνώσεων στα παιδιά και στην καλλιέργεια της συγκλίνουσας σκέψης.

Το σχολείο έχει διπλό ρόλο και αυτόν επιδιώκουν τα εκπαιδευτήριά μας. Μέσα από την οργάνωση, τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας, μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση τομέων και προβλημάτων (κοινωνικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών κ.α.) δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του, πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα, να αναπτύξουν την αποκλίνουσα σκέψη που τους οδηγεί στο «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», να δίνουν λύσεις με δική τους ευθύνη στα προβλήματα, να αναπτύσσουν καλοπροαίρετη κριτική διάθεση και να εξελίσσουν παραπέρα τη γνώση. Με την πλούσια σχολική ζωή που προσφέρουν (καλλιτεχνική, πνευματική, θεατρική, ανθρωπιστική, εκπαιδευτικά προγράμματα) οι μαθητές προσαρμόζονται στη σωστή χρήση του ελεύθερου χρόνου τους, αποκτούν βιώματα ελεύθερης δραστηριοποίησης και έχουν τη χαρά της δημιουργίας.

Επιπλέον η ομοιόμορφη υποχρεωτική για όλους τους μαθητές σχολική ενδυμασία λειτουργεί ως στοιχείο της ομαδικότητας, πρακτικότητας αλλά και ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Γενικά η όλη οργάνωση του σχολείου, τους εξοπλίζει με ικανότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και γενικότερα τις απαιτήσεις της ζωής.

Ετήσιος Προγραμματισμός

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου είναι διευρυμένο. Τα εκπαιδευτήρια μας, μετά από σχετική άδεια που έχει εξασφαλισθεί από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από το πρόγραμμα μαθημάτων που έχουν τα άλλα σχολεία. Έτσι, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα έχει εμπλουτισθεί με επιπλέον ώρες μαθημάτων ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες των παιδιών. Υπάρχουν συμπληρωματικές ώρες στην ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά, τα αγγλικά και τον αθλητισμό σε όλες τις τάξεις και διδάσκονται επιπλέον μαθήματα:αγγλική γλώσσα στις Α’ και Β’ τάξεις, θεατρική παιδεία στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις, παραδοσιακοί χοροί στις Α’ και Β’ τάξεις, διδασκαλία της μεθοδολογίας της έκθεσης στις Ε’ και Στ’ τάξεις, εισαγωγή στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην Στ’ τάξη και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε όλες τις τάξεις του σχολείου.

Ευέλικτη Ζώνη

Το σχολείο μας εφαρμόζει το πρόγραμμα της «ευέλικτης ζώνης» με αποτέλεσμα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε όλες τις τάξεις να εξελίσσονται εκπαιδευτικά προγράμματα στην τοπική ιστορία, τις φυσικές επιστήμες, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην αγωγή υγείας κλπ. Μέλημα του σχολείου σε συνδυασμό με την απογευματινή μελέτη, είναι η γνώση να παρέχεται εξ ολοκλήρου στο σχολείο. Ο μαθητής φεύγοντας για το σπίτι να έχει κατακτήσει τη γνώση

Αξιολόγηση

Σε καθημερινή βάση η δουλειά του σπιτιού ελέγχεται από το δάσκαλο της τάξης και αν χρειαστεί, επανέρχεται ατομικά ή ομαδικά όπου κρίνει ότι η νέα γνώση δεν κατακτήθηκε επαρκώς. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με συχνά διαγωνίσματα και με καθημερινή επανάληψη ώστε ο διδακτικός άξονας: επεξεργασία, εμπέδωση, αξιολόγηση να λειτουργεί συνεχώς. Ειδικά η αξιολόγηση στο σχολείο μας λειτουργεί όχι μόνο σε επίπεδο τάξης αλλά και ομάδας τάξεων, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, να γνωρίζουν πού υπάρχει ομαδοποίηση των λαθών ή άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, σε όλες τις τάξεις τους σχολείου μας και μετά από σχετική προετοιμασία, πραγματοποιούνται γραπτά διαγωνίσματα αξιολόγησης για την ύλη ολόκληρης της σχολικής χρονιάς. Με τον τρόπο αυτό, αφενός οι μαθητές βοηθιούνται να εμπεδώσουν τη γνώση με την επανάληψη της ύλης, εθίζονται και εξασκούνται σιγά – σιγά στο γραπτό λόγο, και αφ’ ετέρου το σχολείο βγάζει τα δικά του συμπεράσματα σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης παιδείας στα παιδιά του.

Μεσημεριανή Ζώνη

Λειτουργεί επιπλέον υποβοηθητικό μεσημεριανό πρόγραμμα απασχόλησης των μαθητών (έως τις 16.05), μέσα στο σχολείο από έμπειρους εκπαιδευτικούς για 3 διδακτικές ώρες ( Α’, Β΄, Γ’, Δ’ τάξεις) και 2 διδακτικές ώρες ( Ε’, ΣΤ’ τάξεις) βοηθώντας να ελαχιστοποιηθεί σημαντικά στο σπίτι η ενασχόληση με μαθήματα και δραστηριότητες.