Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο και ιδιαίτερα η Α΄ Γυμνασίου είναι η τάξη στην οποία τα παιδιά μεταβαίνουν από την πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στόχος μας λοιπόν είναι η ομαλότερη μετάβαση των μαθητών στην καινούρια βαθμίδα, μέσω της γιορτής υποδοχής των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, η εξοικείωσή τους με τα καινούρια για αυτούς μαθήματα , η λήψη όσο το δυνατό περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και η προετοιμασία τους για το Λύκειο.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη χρήση πολλών εκπαιδευτικών μεθόδων και βοηθητικού υλικού, εποπτικών μέσων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, ομαδικών ή ατομικών εργασιών σε συνδυασμό πάντα με την καλλιέργεια του ανθρωπιστικού πνεύματος και την πολιτιστική ανάπτυξή τους.

Τα μαθήματα τα οποία οι μαθητές διδάσκονται μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένα, ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνεχής επανάληψη των ήδη αποκτημένων γνώσεων .

Τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής (εικαστικά, μουσική) προάγουν την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών. Στα μαθήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία (Η/Υ, Τεχνολογία) , αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο εργαστήριο της πληροφορικής με στόχο τα παιδιά τελειώνοντας το Γυμνάσιο να έχουν αποκτήσει και τοΕυρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης στους Υπολογιστές, πιστοποιητικό ECDL. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών πραγματοποιούνται και στο εργαστήριό μας για την καλύτερη κατανόηση της ύλης μέσω των πειραματισμών.

Οι ξένες γλώσσες, (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) διδάσκονται με φροντιστηριακό τρόπο, ώστε τα παιδιά, τελειώνοντας το Γυμνάσιο ή το αργότερο στην Α’ Λυκείου να έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας .

Ενιαίο Λύκειο

Το Λύκειο είναι η βαθμίδα που οδηγεί τους μαθητές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών και των τριών τάξεων στοχεύει στην όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας, ώστε να έχουν επιτυχία στη σχολή της προτίμησής τους και χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση ή βοήθεια έξω από το σχολείο. Το πρωινό πρόγραμμα καλύπτει τους μαθητές, ώστε το απόγευμά τους να το αφιερώνουν μόνο στη μελέτη. Γι’ αυτό και τα τμήματα όλων των τάξεων είναι ολιγομελή, οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε επίπεδα στα μαθήματα της ενισχυτικής, γίνονται συχνά επαναλήψεις και διαγωνίσματα για την παρακολούθηση της προόδου των παιδιών και της πορείας της ύλης .

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ : Όσο προχωρούν οι τάξεις και κυρίως στη Γ΄ Λυκείου, ο ρυθμός εντατικοποιείται και οι μαθητές εξοικειώνονται με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, αφού εκτός από τα ολιγόλεπτα και ωριαία διαγωνίσματα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, γίνονται και τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προσαρμοσμένα στον τρόπο εξέτασης των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Η ύλη όλων των μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου τελειώνει έγκαιρα, ώστε να γίνεται η επανάληψή της πολλές φορές.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται ακολουθώντας το πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ συμπληρωμένο από την ενισχυτική διδασκαλία και τη σωστή διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων.

Στο Λύκειο συνήθως οι μαθητές έχουν αποκτήσει τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και χρήσης Η/Υ, αλλά αν αυτό δεν έχει συμβεί σε κάποιους, τους δίνεται η δυνατότητα να τα αποκτήσουν με επιπλέον φροντιστηριακή κάλυψη. Επειδή γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις του Λυκείου είναι πολλές και φορτώνουν μερικές φορές με άγχος τους μαθητές, φροντίζουμε όσο το πρόγραμμα το επιτρέπει, να ξεκουράζουμε, να <<χαλαρώνουμε>> τους μαθητές μας με διάφορες ευχάριστες δραστηριότητες, όπως μικρούς περιπάτους, παρακολούθηση ταινιών, θεατρικών παραστάσεων, οργάνωση μικρών γιορτών και happenings .

Η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Λυκείου με επιπλέον εντατική προετοιμασία, που είναι δυνατό να πραγματοποιείται στη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούλιος).

Στόχος μας

  1. Να μαθαίνουμε στα παιδιά να συλλέγουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις συνθέτουν σε γνώση αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
  2. Η ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, η οποία επιτυγχάνεται και με την αισθητική καλλιέργεια, την επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό, καθώς και με την άσκηση του νου και του σώματος.
  3. Η διαμόρφωση ηθικής και συγκροτημένης προσωπικότητας μέσα σε ένα καλά οργανωμένο, πολιτισμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Η πρωινή προσευχή και ο εκκλησιασμός είναι μέσα στη ζωή του σχολείου.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των εκπαιδευτηρίων μας είναι ενιαίος από τον Παιδικό σταθμό μέχρι το Λύκειο, το Τ.Ε.Ε και το ΙΕΚ. Ανάλογα τη βαθμίδα μετατοπίζεται το βάρος από τις πολλές και πλούσιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στην ακαδημαϊκή μορφή και στα μαθήματα ειδικότητας και στα εργαστήρια.

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ, πλαισιωμένο με: φροντιστηριακό τρόπο διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα, ενισχυτική διδασκαλία, πρόγραμμα μελέτης, εργαστηριακή προσέγγιση των φυσικών επιστημών, φροντιστηριακή διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά) με δυνατότητα απόκτησης όλων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, μαθήματα πληροφορικής με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Πληροφορικής (από το πανεπιστήμιο του Cambridge), αθλητικές δραστηριότητες (κολύμβηση, ομάδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου κτλ.) θεατρική – δημοσιογραφική ομάδα, χορωδία, εργαστήριο μουσικής, εικαστικών.

Τρόπος Διδασκαλίας

Ένα από τα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτηρίων είναι και ο τρόπος διδασκαλίας. Μέσα στα ολιγομελή τμήματα οι μαθητές με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών και τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων κατακτούν τη γνώση, γίνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες και είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τη ζωή.

Σχέση Καθηγητών – Μαθητών

Στηρίζεται στην αλληλοεκτίμηση, το σεβασμό και την ειλικρίνεια. Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα πάνω από την οποία σκύβουμε με αμέριστη αγάπη και ενδιαφέρον χωρίς κανενός είδους διακρίσεις. Με τη σωστή επικοινωνία επηρεάζουμε με θετικό τρόπο τους μαθητές μας, οι οποίοι μας αποδέχονται, δημιουργώντας έτσι θετικά αποτελέσματα στη μάθηση και στη συμπεριφορά τους.