Στις δύσκολες μέρες που διανύει η κοινωνία μας, η διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, έχει καταστήσει αναγκαία τη χρήση ψυχομετρικών οργάνων. Τα ψυχομετρικά τεστ έχουν ως σκοπό την ανάλυση της προσωπικότητας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον εντοπισμό του μαθησιακού προφίλ του μαθητή για καλύτερη αφομοίωση της γνώσης, την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, καθώς επίσης και τη συμβουλευτική καριέρας.

Η εταιρία Computer Academy ιδρύθηκε το 1991 και είναι η κατασκευάστρια εταιρία της ψυχομετρικής σειράς ΑΡΙΣΤΟΝ, η οποία περιέχει 28 διαφορετικά τεστ.

Η σειρά ΑΡΙΣΤΟΝ, αποτελεί ένα μοναδικό αξιόπιστο έμπειρο σύστημα συνδυαστικής ανάλυσης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Αξιοποιεί εξελιγμένους κανόνες, προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα και σταθμίσεις, βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες πλέον των 35 ετών. Ακόμα, στηρίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates είναι ένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.

Η συστοιχία του “ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates” είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματικό προσανατολισμό. Διερευνά την Προσωπικότητα, τις Κλίσεις, τις Ικανότητες, τις Δεξιότητες, την Αυτοεκτίμηση, την Εστία Ελέγχου και τα Ενδιαφέροντα του ατόμου και συσχετίζει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές Ειδικότητες και αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων. Αφορά στην ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των απαιτήσεων των επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα για υπεύθυνη ενημέρωση, γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως: «ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει, ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν, ποια ομάδα προσανατολισμού να διαλέξω και πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;»

Με αυτό τον τρόπο, το άτομοείναι σε θέση να κάνει μια σωστήεπιλογήεπαγγέλματος, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.