Σίτιση Μαθητών

Στα εκπαιδευτήριά μας λειτουργεί εστιατόριο, το οποίο φιλοξενεί τους μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου μας. Το καθημερινό μενού είναι διαμορφωμένο από διαιτολόγο και παρασκευάζεται από το ειδικευμένο προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής βάση του προτύπου HACCP.