Πληροφορική

Αγαπητοί γονείς,

Η επαφή του μαθητή με την τεχνολογία και την Πληροφορική έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη σκέψη και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την καθημερινή του ζωή, αλλά και για τη μελλοντική του επαγγελματική σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας ενσωματώνεικατάλληλα προγράμματα διδασκαλίας που αφορούν μαθητές από την Α’ Δημοτικού έως την Α΄ Γυμνασίου.

Οι μαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της Τεχνολογίας και θα εξοικειωθούν με τους Η/Υ. Πιο αναλυτικά, η Α’ Δημοτικού θα ασχοληθεί με διαθεματικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ενώ από τη Β’ μέχρι και τη Δ’ Δημοτικού οι μαθητές θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή, την επεξεργασία κειμένου και τις υπηρεσίες διαδικτύου (σπειροειδές μοντέλο ανάπτυξης της γνώσης). Όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις και εξοικειώνονται με την επιφάνεια εργασίας και τα παράθυρα. Στα πλαίσια της επεξεργασίας κειμένου μαθαίνουν να χειρίζονται έγγραφα, να συντάσσουν κείμενα, να χρησιμοποιούν τα βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειμένου και να μορφοποιούν χαρακτήρες και παραγράφους. Τέλος, στις υπηρεσίες διαδικτύου μαθαίνουν σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο και κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου) θα υλοποιηθεί ανά τάξη μια ενότητα από το ‘Vellum Diploma in IT Skills’ , ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και ικανοτήτων που αφορά τη χρήση διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Συγκεκριμένα, οι ενότητες πουθα πρέπει οι μαθητέςνα παρακολουθήσουν για τη λήψη του πιστοποιητικού είναι: ‘Ηλεκτρονική Επικοινωνία’ (Internet) η Ε’ τάξη, ‘Επεξεργασία Κειμένου’ (Word) η ΣΤ’ τάξη και ‘Υπολογιστικά Φύλλα’ (Excel) η Α’ Γυμνασίου.

Το σχολείο μας δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα με πολύ χαμηλό κόστος.

Από τη Διεύθυνση