Μεταφορά Μαθητών 

Τα Εκπαιδευτήρια διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών μας. Οι οδηγοί και οι συνοδοί ανήκουν στο προσωπικό των εκπαιδευτηρίων μας, ενώ οι μαθητές που μεταφέρονται με τα σχολικά μας λεωφορεία πρέπει να βρίσκονται την προκαθορισμένη ώρα στο μέρος που έχει οριστεί και φυσικά να συμμορφώνονται πάντα με τις υποδείξεις των συνοδών.