Η Φιλοσοφία μας

Στη σημερινή κοινωνία, την κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων μέσα από ένα σχολικό περιβάλλον που παρέχει πρότυπη παιδεία, διαμορφώνει ισχυρούς χαρακτήρες που έχουν την ικανότητα να εκφράζονται και να επιχειρηματολογούν και δημιουργεί μορφωμένους και κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες.

Βασιζόμενοι στις αρχές αυτές στα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου στοχεύουμε:

  • να προσφέρουμε στους μαθητές μας μια πρότυπη παιδεία μέσα από ένα αναβαθμισμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών πέραν των προβλεπομένων από την επίσημη Πολιτεία.
  • να μεταδώσουμε τέτοιες αξίες στους μαθητές μας, ώστε να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον
  • να καλλιεργήσουμε την ελεύθερη κριτική σκέψη, ώστε οι μαθητές μας να παράγουν και να καταξιώνονται ως πολίτες στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.