Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019

Το δέκατο έκτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Ιανουάριος-Ιούνιος 2019

Το δέκατο πέμπτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

Το δέκατο τέταρτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Το δέκατο τρίτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017

Το δωδέκατο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Ιανουάριος-Ιούνιος 2017

Το ενδέκατο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016

Το δέκατο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

Το ένατο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015

Το όγδοο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Ιανουάριος-Ιούνιος 2015

Το έβδομο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Το έκτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Ιανουάριος-Μάιος 2014

Το πέμπτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα από τη Β΄ δημοτικού «Τα Τρελά Μολύβια»

Τα παιδιά της Β΄ δημοτικού με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας που αναφέρεται στις εφημερίδες και στα άρθρα που φιλοξενούν, δημιούργησαν τη δική τους ηλεκτρονική εφημερίδα. Αρχικά, επεξεργάστηκαν έντυπες εφημερίδες και πληροφορήθηκαν για το πρωτοσέλιδο, το οπισθόφυλλο, τα θέματα, τα άρθρα και τις εικόνες που περιέχουν οι εφημερίδες καθώς και τα είδη εφημερίδων που υπάρχουν. Ακολούθως, παρακολούθησαν βίντεο αναφορικά με τη διαδικασία δημιουργίας και τύπωσης μιας εφημερίδας. Επεξεργάστηκαν λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή επεξεργασία μιας εφημερίδας και ξεχώρισαν τα αγαπημένα είδη άρθρων που βρήκαν στις εφημερίδες. Ακολούθως δημιούργησαν μια εφημερίδα «κολάζ» με τα αγαπημένα τους άρθρα και φωτογραφίες. Τέλος, έλαβαν το ρόλο του αρθρογράφου και έγραψαν το δικό τους άρθρο πλαισιώνοντας το με εικόνες που βρήκαν. Σε συνεργασία με το μάθημα της πληροφορικής ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας του πρωτοσέλιδου με πρώτη κίνηση να επιλέξουν τα παιδιά τον τίτλο και στη συνέχεια να περαστούν τα άρθρα στην ψηφιακή εφημερίδα.

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013

 

Εφημερίδα Ιανουάριος-Μάιος 2013

Το τρίτο τεύχος της Εφημερίδας ‘διΑΛειμΜΑ’ των Εκπαιδευτηρίων μας.. Καλή ανάγνωση!

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2012

Εφημερίδα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011