Γραφείο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Το τμήμα αυτό αποτελεί μια καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου. Δημιουργήθηκε με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης των μαθητών του σχολείου, αλλά και την παροχή κάθε συμβουλής όχι μόνο σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και στους γονείς.

Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συνεργασίας και συμπεριφοράς των μαθητών και βοηθάει στην επίλυση τους, πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους γονείς.

Επειδή η αγωγή ενός εφήβου είναι έργο δύσκολο και επίπονο, τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου έχουν θεσπίσει μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων ειδικά για γονείς (Σχολή Γονέων) για την υποβοήθηση και την καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού μέσω της ενθάρρυνσης των ταλέντων και των ικανοτήτων του. Βασικά θέματα που απασχολούν τη σχολή γονέων αφορούν την επικοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, τα ναρκωτικά, το σεξ.